S dětmi se rádi setkáváme i mimo tábor!

Během řady let, co se věnujeme práci s dětmi, se některé akce vryly přímo pod kůži. Staly se z nich tedy stálice, na kterých se každý rok můžeme společně setkat. A to jak s dětmi, co s námi jezdí na letní tábory, tak i s těmi ostatními.

Ledová Praha

Ledová Praha je tradiční akce, jejímž cílem je zpestřit dětem pololetní prázdniny nabídkou návštěvy hlavního města Prahy s poznáváním historických a kulturních pamětihodností. Akce je celorepubliková a všechny děti a doprovod mají zvýhodněné vstupné do muzeí, expozic a sportovních areálů a podobně. Děti se na akci sjíždí téměř z celeé republiky (konkrétně u naší skupiny).

Taneční maratón

Pokud má vaše dítě rádo hudbu a tanec, přijeďte na naší každoroční taneční soutěž, kde soutěží děti v různých věkových kategoriích v tanečním maratonu. Cílem je odtancovat určenou taneční dobu. Hodnotí se vytrvalost, kreativita, oblečení, tedy vše, čím může vaše dítě zaujout. Pro každého účastníka je připravena cena. Každý je za svoji účast ohodnocen. Tato akce se koná na přelomu února a března.

BHCO aneb Branná hra cesta odhodlání - Betonová hranice

39. ročník se uskuteční 6 - 8. června 2014 v okolí Červené Vody a končit bude v areálu Dračí Sklály, kde se v sobotu večer sejdou soutěžící i pořadatelé.

  • BHCO je celostátní hra oddílů, ve které si zúčastněné skupiny poměřují svoje tábornické znalosti a dovednosti.
  • Soutěž je určena pro všechny věkové skupiny dětí i dospelých (mladší, starší, kmeti).
  • Úkolem skupiny je projít body trasy, kde jsou na ně připraveny úkoly, které musí jako skupina splnit (může jít o teoretické znalosti nebo praktické úkoly).
  • Mezi každoročně se opakující se úkoly patří práce s mapou, poznávačky (rostliny, zvířata, stopy, zvuky zvěře,..), odhady (vzdálenosti, výšky), z pratkických např. Střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, hledání v jízdních řádech.
  • Skupiny si veškeré vybavení nesou s sebou (stany, spacáky, jídlo,..).
  • Přihlášky pro soutěžní hlídky i pořadatele: rudolf.bohuslav@seznam.cz

BRANNÁ HRA CESTA ODHODLÁNÍ je celostátní netradiční dobrodružná soutěž. Týmy odvážných a samostatných dětí tráví víkend včetně noci putováním v přírodě a plněním nejrůznějších úkolů. Posláním každé soutěžní skupiny (hlídky) je projít v časovém intervalu zhruba 20 kontrolních stanovišť vyznačených body v mapě a pokusit se co nejlépe zvládnout splnit cca 40 praktických a teoretických úkolů, přičemž si všichni účastníci musí neustále s sebou nést veškerou výbavu mnohdy vážící více jak 20 kilogramů po celých 35 km soutěže. Ve volném čase se ještě týmy pokouší rozluštit zapeklité úkoly a hádanky. Mezi úkoly se zařazují převážně zálesácké dovednosti (stavba bivaku, vaření v přírodě, střelba z luku, slaňování skály či pochod podle azimutu) ale i mnohé další – všeobecné znalosti, kulturní památky, zdravověda s první pomocí,…. Vítězem této soutěže se stává vlastně každý, kdo překonal sám sebe a odhodlal se vyrazit na tuto pouť!

Sjíždění na lodích

Vodní turistika je v České Republice velmi oblíbeným a rozšířeným sportem. Sjet si několik těžších peřejí nebo se jen tak nechat kolébat na volně tekoucí řece je skvěle strávený volný čas. Naše VODA se nese v duchu vodácko-turisticko-expediční akce. Nejsme jenom na vodě, ale spoustu zábavy si užijeme v kempech, historických památkách podél toků, lezení po skalách či jejich slanění, společenských aktivitách a večerech strávených v kruhu ohně za doprovodu kytary.

Červenovodský sedmiboj

Říjnové setkání nejen táborníků u příležitosti sportovního klani v klasickem desetiboji bez tri disciplin,  ktere pro bezneho smrtelnika nejsou bezpecne (tyc, vyska, prekazky).

Online kronika

Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda

Vedoucí skupiny
Mgr. Olga Koukalová
Email: olga.koukalova@seznam.cz

Adresa
Červená Voda 220 561 61, Červená Voda

Www: www.pshranicar.cz
Email: info@pshranicar.cz

Pionýr - www.pionyr.cz
Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací a charitativní činností.

Ideály Pionýra
Pravda, Poznání, Přátelství, Pomoc, Překonání, Příroda, Paměť

Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda